එසැන පුවත්

හෙළ ඉතිහාස ලිපි පෙල

කාලීන සාකච්චා

Recent Posts

Sunday, December 1, 2019

විරුවෙකුගේ උදාර මෙහෙවර

1:41 AM 0
දැනට ඉංදියාවේ හමුදා පුහුණුවක නියුතු  රුවන් දිසානායක රණ විරුවා.. රට දැය සමය රැකීම සඳහා මෙන්ම තවත් අමිල මෙහෙවරක් සිදු කරන්නට සූදානම් බව සිව්...

Wednesday, November 20, 2019

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉල්ලා අස්වෙයි

2:44 AM 0
නව ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂට අභිමතය පරිදි පරිපාලක කණ්ඩායමක් සකසා ගැනීම පහසු කිරීම පිණිස අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ බව සව...

Saturday, November 16, 2019

අධික වර්ශාව සහ සුළග නිසා හොරණ මහ උඩුව කපුගේ මුල්ල ප්‍රදේශයට දැඩි හානි

3:26 AM 0
හොරණ මහ උඩුව කපුගේ මුල්ල සහ අවට ප්‍රදේශයන් හට  2019/ 11/16 වන අද දින  සවස ඇද හැලුනු අධික වර්ශාව නිසා  හොරණ ඕවිටියාගල  මාර්ගයට  දැඩි අලාබ හ...

ADS