එසැන පුවත්

ADS

Thursday, July 12, 2018

මහසෝන් බලකාය නිර්මාතෘ අමිත් වීරසිංහ මහතා අඛණ්ඩ උපවාසයක් අරබයි

අමිත් වීරසිංහ මහතාට සහය පිණිස අඛණ්ඩ උපවාසයක් ආරම්භකර ඇති අතර ඔවුන් බැලීමට ගිය පිරිස රැගෙන ගිය ආහාරද ඔවුන් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව තව දුරටත් අපට වාර්තාවිය
මහනුවර ඇතිවූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් මහසොහොන් බළකායේ නිර්මාතෘ අමිත් වීරසිංහ මහතා ඔහු රඳවා තිබෙන අනුරාධපුර බන්ධනාගාරය තුළ ආහාර ලබාගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඊ‍යේ දහවල් සිට ( 2018 /07/11) අකන්ඩ උපවාසයක් ආරම්භ කර තිබූ අතර අද 2018-07-12 දහවල් අමිත් වීරසිංහ මහතා නිරාහාරව සිටීම නිසා  අනුරාධපුර බන්ධනාගාර්යේ රෝහලට ඇතුලත් කල බව අප කළ විමසීමකදී අන්තර්ජාලය හරහා දැනගන්නට ලැබුණි.

ඔහු උපවාසය ආරම්භකර තිබුනේ ඔහු ඇතුලු මහනුවර සිද්ධිය සම්භන්ධයෙන් අත් අඩංගුවට ගත් පිරිස සදහා ඇප ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් බව පැවසේ..


මේ අතර පල්ලෙකැලේ දුම්බර බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් පිරිසක්ද ඊයෙ දින සිට අමිත් වීරසිංහ මහතාට සහය පිණිස අඛණ්ඩ උපවාසයක් ආරම්භකර ඇති අතර ඔවුන් බැලීමට ගිය පිරිස රැගෙන ගිය ආහාරද 
රැඳවියන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව තව දුරටත් අපට වාර්තාවිය.


ජනක තරංග හේවාසූරNo comments:

Post a Comment