එසැන පුවත්

Thursday, October 4, 2018

පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල අද නිකුත්වේ.පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද උදෑසන (5දා) අන්තර්ජාලයට නිකුත් කරන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත දන්වා ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

අධ්‍යාපන ඇමැති  අකිල විරාජ් කාරියවසම් විසින් සියලුම විභාග ප්‍රතිඵල නියමිත දිනවල ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතු බවට ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුව මෙසේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම සිදුවන බවත් එම අමාත්‍යාංශය පවසයි. 

ලද සැණින් එසැනින් ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට  google play store වෙත ගොස් LK Exam Result Android App එක ඔබට භාවිතා කල හැකිය


No comments:

Post a Comment

ADS