එසැන පුවත්

Saturday, October 13, 2018

සාමාන්‍ය පෙල සහ උසස්පෙල විභාගයන් එකවර පැවැත්වීමට රජයේ අවධානය

සා/පෙළ හා උ/පෙළ විභාග දෙසැම්බර් පැවැත්වීමට රජයේ අවධානය

සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ විභාග දෙසැම්බර් මාසයේදී පැවැත්වීමට අවධානය යොමු වී ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා  ප්‍රකාශ කර ඇත

ඇමතිවරයා මේ අදහස් පළ කළේ, සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමන්ගේ එකසිය තිස් හතර වන ගුණ සමරුව වෙනුවෙන් තලාතුඔය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ පැවැත් වූ  උත්සවයක් අමතමිනි

මූලාශ්‍ර : newsfirst

No comments:

Post a Comment

ADS