එසැන පුවත්

Sunday, April 21, 2019

ඇති වූ හදිසි තත්වය නිසා තුවාල ලැබූවන්ට ලේ බිඳක් දන් දෙමු


දිවඉන ප්‍රදේශ කිහිපයක ඇති වූ හදිසි පිපිරීම් සම්භන්දයෙන්  තුවාල ලැබූ අපේම සහෝදර ජනතාව වෙනුවෙන්  ලේ  බිදක්  දන් දෙමු.

ජාතික ලේ බැංකුව
නාරාහේන්පිට
555/5 D 
ඇල්විටිගල  මාවත
කොළඹ


මීට අමතරව  මීගමුව මඩකලපුව ත්‍රිකුණාමලය පොළොන්නරුව

යන රෝහල් සඳහාද ඔබේ ලේ පරිත්‍යාග කරන්නට හැකිනම් අප  ඉතා අගය කරන්නෙමු


සිව්හෙළේ වෙබ් මාධ්‍ය ජාලය

No comments:

Post a Comment

ADS