එසැන පුවත්

Showing posts with label program. Show all posts
Showing posts with label program. Show all posts

Monday, July 2, 2018

රීලෝඩ් වාසනා (Data Reload Wasana)

2:50 AM 0
සතියේ සෑම දිනකම උදෑසන 9.00 සිට රාත්‍රී 9.00 දක්වා කාලය තුල කුමන වෙලාවක හෝ අප අසන පැනයට නිවැරදි පිලිතුර ලබා දී ඩේටා රීලෝඩ් දිනා ගන්න.  ප...

සමනළ උයන ළමා වැඩසටහන

2:37 AM 0
සමනළ උයන ළමා වැඩසටහන සෑම ඉරිදා දිනකම සවස 3 සිට 5 දක්වා පුරා පැය දෙකක් මුලුල්ලේ පුංචි සිගිත්තන් වෙනුවෙන්  සිව්හෙළේ රේඩියෝව මගින්  විකාශනය...

ADS